Výběr kompresoru

Jak vybrat ideální kompresor?.

 

Chcete si vybrat kompresor pro pohon tryskací jednotky/ kabiny nebo pro dílnu, pneuservis a nevíte přesně jaký typ je pro Vás vhodný?

 

 

 

Jedno píst

hoi-cham-6_1 Kompresor A nádrž

 

Je dobré zamyslet se nad otázkami

 

1. Kolik stlačeného vzduchu je zapotřebí pro konkrétní zařízení či provoz?

 

2. Jak často bude kompresor využíván?

 

3. Potřebuji kompresor k občasnému nebo k trvalému provozu?

 

4. Bude kompresor instalován na pracovišti nebo mimo něj?

 

5. Jaké nároky jsou kladeny na kvalitu stlačeného vzduchu?

 

 

1.

Základními technickými údaji pro správnou volbu kompresoru je výkon (udáván většinou v m3/min) a jeho pracovní tlak. V prvé řadě je důležité vypočítat celkovou spotřebu všech zařízení a nářadí.

 

  •  U tryskacích zařízení se výkon vypočítá podle typu (injektorové nebo tlakové), průměru trysky a jaký pracovní tlak bude využíván.
  •  Při nákupu pneumatického nářadí je spotřeba vzduchu a provozní tlak uváděn v katalogu či manuálu.

 

 

U nabízeného tryskacího vybavení se snažíme vždy uvádět spotřebu vzduchu a provozní tlak. Pokud tak nenaleznete, neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám zdělíme jakékoliv informace.

 

Pro určení vhodného kompresoru Vám také pomůže naše tabulka.

Bez názvu_1

 

Udávaný výkon (spotřeba) zařízení by nikdy neměla přesáhnout maximální výkon kompresoru. Naopak by měl mít kompresor určité rezervy.

 

Pracovní tlak zařízení či nářadí je třeba zkontrolovat a to zda odpovídá spínacímu tlaku vybraného typu kompresoru (spínací tlak je zpravidla o 2 bary nižší než je tlak maximální).

 

 

2.

Dalším důležitým faktorem při výběru kompresoru je, jak často bude využíván. Pro dlouhodobý odběr vzduchu doporučujeme jednoznačně energeticky úsporný šroubový kompresor. Tento požadavek je možno také řešit dvoustupňovým pístovým kompresorem s dostatečně dimenzovaným výkonem a vzdušníkem.

 

Naopak pro lehký provoz (dofukování pneu, stříkání a jiné) bez problému postačí jednostupňový pístový kompresor.

 

Ideální doba provozu kompresoru by se měla pohybovat kolem jedné třetiny časového intervalu, tj. pro ilustraci cca 20 min z intervalu 1 hodiny. Pro přerušovaný nebo nepravidelný odběr vzduchu doporučujeme pístové kompresory pomaloběžné nebo rychloběžné s ohledem na charakter provozu.

 

 

3.

Svou roli hraje i prostor, ve kterém budete kompresor používán. U kompresoru elektrického (stacionární) by zvolené místo mělo být dobře odvětráváno a umožňovat dobrý přístup vzduchu pro chlazení kompresoru. Důležitá je i okolní čistota nasávaného vzduchu kompresorem a dobrý přístup pro údržbu. Kompresor mobilní (dieselový) je vhodný a přizpůsobený pro externí provoz, např. pro tryskání ocelových konstrukcí, demoliční práce, vrtání studní a jiné. Jsou velmi výkonné, odolné proti povětrnostním vlivům a lehce se převáží (zapojí za osobní vozidlo).

 

 

4.

Důležitým aspektem je také kvalita stlačeného vzduchu dodávaného do zařízení či nářadí. Pro správný chod zařízení je nutné upravit stlačený vzduch z kompresoru a to na požadovanou kvalitu.

 

Pokud není úprava vzduchu dostatečná nebo žádná, např. u mobilních tryskacích jednotek dochází po delším pracovním intervalu ke „slepení“ písku uvnitř nádoby. Zařízení se stane nefunkčním a obsluha musí pro další činnost zařízení vyprázdnit a vysušit. Dochází k prostojům a práce není tak efektivní.

 

Nabízíme širokou škálu doplňků a jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu a to jak pro mobilní tak stacionární využití.

Jedná se převážně o elektrické kondenzační/ adsorpční sušičky, mobilní dochlazovače, speciální CK filtry, cyklonové odlučovače a mimo jiné také filtry s vložkami (patronami) pro odstranění olejů a nečistot o velikosti 0,005 µm

comprag

contracor

 

 

Nevíte přesně jaký typ úpravny vzduchu je pro Vás vhodný? Neváhejte nás kontaktovat.