Tryskání

Co je pískování

Tryskání neboli pískování je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších druhů materiálů proudem abrazivních částic. Abrazivní částice (materiál) jsou unášeny velkou rychlostí pomocí stlačeného vzduchu z kompresoru nebo metacích kol na požadovaný díl. Jako médium se nejčastěji pro tryskání tvrdších dílů využívá ocelový granulát, ocelová drť, křemičitý písek, korund, struska ale i přírodní granát. Pro tryskání měkčích materiálů jako je hliník, plast či dřevo se využívají skleněné nebo keramické mikrokuličky.
 

 

 

Stripping paint from a car with sand blasting

 

 

Co lze tryskat..

 

 

Ocel
 
Abrazivní tryskání se nejčastěji využívá pro finální povrchovou úpravu před lakováním nebo metalizací oceli. Otryskáním povrchu (nejčastěji ocelových dílů) se povrch zbaví starých nátěrů, rzi a upraví na požadovanou třídu čistoty s označením Sa a St.
 
 
 • Sa 3 - Čištění tryskáním na čistý kov. Odstraní se veškeré viditelné stopy okují, rzi a jiných nečistot. Povrch vykazuje jednotný kovový vzhled.
 
 • Sa 2,5 - Čištění tryskáním na téměř čistý kov. Odstraní se viditelné okuje, rez a jiné nečistoty. Jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve formě ploch nebo pásů.
 
 • Sa 2 - Čištění tryskáním. Odstraní se viditelné nepřilnavé okuje, rez a jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu.
 
 • St 2 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění.Odstraní se špatně přilnavé okuje, rez a jiné nečistoty.
 
 • St 3 - Ruční a mechanizované nástrojové čištění. Obdobně jako při St2, ale povrch musí vykazovat zřetelný kovový lesk.

 

 

Prvky z lehkých slitin

 • Tryskáním lze docílit zajímavých struktur u prvků z lehkých slitin jako je hliník, mosaz a jiné. Nejčastěji se provádí leštění, matnění nebo jednoduché sjednocování povrchů.
 • Díl je zbaven nežádoucích vrstev a připraven k dalšímu využití.
trans4

 

Dřevo

 • Tryskáním - pískováním lze dřevo nejenom čistit a odstraňovat staré nátěry ale možností je také provádět tzv. zvýraznění let. Jedná se o šetrnou metodu tryskání (podobné jako sweeping), kdy je využíván menší tlak v rozmezí 2 – 4 bar a jemnější abrazivní materiál, tak aby nedocházelo k ,,třepení“ dřeva. Výsledkem je povrch dřeva, který vypadá staře, zašle a letitě. Získá tak patinustaré a léta používané věci. Nejvhodnější je pro strukturování dřevo měkké, smrk, borovice a modřín u nichž je struktura nejvýraznější
 • Po pískování doporučujeme dřevo naimpregnovat a to syntetickými nebo přírodními barvami zajišťující dlouhou životnost.
WP_20160614_13_44_17_Pro


 

Kámen

 

 • Nečistoty, barvy a další nežádoucí vrtvy lze z přírodního i umělého kamene odstranit velmi snadno. Lze tryskat větší plochy jako jsou kamenné zídky, stěny, mosty ale také památkově chráněné prvky jako jsou sochy, balustrády, portály a jiné.
 
 • Pro čištění velmi poškozených nebo měkkých povrchů např. pískovec, se využívá princip jemného tryskání, které se nazývá také jako mikrotryskání. Využívá se tlak už od 0,1 bar s použitím jemného zrna 0,1 - 0,3mm, Povrch je zbaven všech nežádoucích vrstev a to bez poškození podkladního materiálu.

 

 

P4060081zzt

 

Beton

 

 • Tryskání betonu se nejčastěji využívá jako předůprava před další aplikační vrstvou, jako jsou hydroizolace, stěrka a další. Tyto vrstvy se aplikují v bazénech, na střechách ale i v čističkách odpadních vod.
 • U nového (hladkého) betonu lze docílit tryskáním souvislý elegantní vzhled, který doporučujeme poté ošetřit impregnačním nátěrem.
 • Pomocí pískování lze z betonu odstranit nežádoucí povlaky jako jsou barvy, mechy, lišejníky a další.
pískování betonu

 

 

 

Drsnost (profil)

Výsledný profil (drsnost) povrchu po tryskání je velmi důležitý a je ovlivněn hned několika faktory:

 

 • Použitý typ abrazivního materiálu
 • Provozní tlak při tryskání
 • Zvolená technologie tryskání.

GRIT_1

 
Příliš nízký profil představuje nedostatečný základ pro nanesení následného nátěru, zatímco příliš vysoký profil může vést k nestejnoměrnému pokrytí vysokých, ostrých hrotů, což způsobuje předčasné porušení nátěru, zvláště u tenkých nátěrových filmů.
 
Následující tabulka udává typickou drsnost povrchu získanou za použití různých druhů abraziv.

 

Typ abraziva

 

Okatost (síta)

 

Maximální výška profilu (v mikronech)

 

Velmi jemný písek

 

80

37

Hrubý písek

 

12

70

Ocelové broky

 

14

90

 

Ocelová drť č. G16

   

Měděná struska (velikost zrna 1,5 - 2 mm)

12

200

 

 • Jako dobrý pomocník pro určení správné drsnosti povrchu Vám pomůže naše GRIT destička neboli komparátor, který se jednoduše přiloží k materiálu a porovná se.
 
contracor-oppervlakteruwheid-vergelijkingsplaat-sh-1

Něco k historii tryskání

Proces pískování byl patentován v roce 1870 Bejnaminem Chew Tilghmanem (US patent 104 408). Dělník provádějící pískování přicházel do styku s jemnými, obvykle křemičitými částicemi. Zejména vdechování těchto částic vedlo poměrně rychle k rozvoji těžkého a smrtelného poškození plic, silikóze.
 

 

Jaké jsou výhody tryskání?

 
Tryskání je velmi účinné a širokospektrální čištění povrchů, kdy lze čistit takřka každý typ materiálu. Lze odstraňovat barvy a další nežádoucí vrstvy i v místech, kde jiné technologie nejsou vhodné nebo účinné. Další výhodou je drsný povrch po tryskání, který slouží jako následná kotva pro další aplikační vrstvu (barvu, metalizaci apod.)