Pístové kompresory

rci

 

Stále nejrozšířenějším zařízením pro dodávku stlačeného vzduchu je kompresor pístový, který bez problémů dostačuje jak pro hobby použití, tak pro pohon malých průmyslových strojů. První známkou kdy je pístový kompresor nedostačující je, že při práci běhá neustále bez klidového režimu (nevypíná). Ztrácí poté výrazně svou životnost a je doporučeno zajistit silnější nebo jiný typ kompresoru, nejlépe šroubový.

 

Pístové kompresory se dělí na jednostupňové a dvoustupňové, jaký je mezi nimi rozdíl?

Jednostupňový kompresor

se využívá převážně pro hobby použití a v lehkých provozech. Píst uvnitř kompresoru stlačuje atmosférický vzduch v horní části bloku kompresoru, který poté jako stlačený přímo směřuje do tlakové nádoby. Zpravidla mají jednostupňové kompresory rychlejší chod a jsou nepatrně hlučnější oproti dvoustupňovým. Konstrukce tohoto typu je jednodušší a pořizovací cena nižší.

 

4+CFM+One+Cylinder+Air+Compressor+Pump+Single+Stage+1+HP_L

 

Dvoustupňový kompresor

stlačuje vzduch ve dvou fázích. Při této dvoustupňové kompresi částečně stlačený vzduch opouští první stupeň, je ochlazen v mezichladiči a poté stlačen ve vysokotlakém válci. Výhodou tohoto stlačování je vyšší výkonnost a tlak, menší opotřebení vlivem postupného stlačování, nižší otáčky a delší životnost kompresoru. Vhodné pro lehký / střední provoz, např. autoservisy, lakovny apod
air-compressor-pump-250x250

 

 

11-270 dvojpíst

 

U výrobce Comprag se označují dvoustupňové kompresory RCI a jednodstupňové RCW.

 

Kompresory se dále dělí na olejové a bezolejové

 

Olejový

  •  olej, zajišťující mazání, je v tomto případě rozstřikován do prostoru válce pod pístem klikovkou a pístním kroužkem stírán zpět. U tohoto druhu kompresoru se dostávají olejové páry do stlačovaného vzduchu

 

Bezolejový 

  • zajišťuje výstup stlačeného vzduchu bez olejových par, hodí se tedy pro specifické účely  jako je výčep piva, chov ryb v akváriích, potravinářství apod.

 

 

Princip pístového kompresoru

 

Uvnitř kompresoru je píst podobný jako ve spalovacím motoru s tím, že samozřejmě nestlačuje směs paliva ale pouze vzduch. Při pohybu pístu dolů se plyn sacím ventilem nasává, při pohybu vzhůru se vzduch stlačuje a pak vytlačuje výtlačným ventilem z válce. Tlakový vzduch po stlačení směřuje přes zpětnou klapku do tlakové nádoby. Jakmile je v tlakové nádobě dostatečný tlak vzduchu, tlakový spínač vydá signál k vypnutí kompresoru. Při poklesu tlaku vzduchu většinou pod 3-4bar se tlakový spínač sepne a kompresor opět natlakuje vzdušník na požadovaný tlak.

 

pistoncomp6f7e7b09f304453dad01343bd9c56233

 

 Výhody:

- Nižší pořizovací a provozní náklady

- Jednodušší konstrukce

 

Nevýhody:

- Vyšší hlučnost

- Kratší životnost

 

 

 Hlavní rozdíly pístového kompresoru oproti kompresoru šroubovému:

  Pístový kompresor Šroubový kompresor
EFEKTIVITA 70 - 75 % nasávaného vzduchu 95 % nasávaného vzduchu
HLUČNOST

vyšší než 80 dB(A)

pouze 61 až 67 dB(A)
PROVOZ pro přerušovaný provoz pro nepřetržitý provoz
KVALITA VZDUCHU vysoký obsah zbytkového
oleje, nečistot a vlhkost
nízký obsah oleje a suchý vzduch
ve verzi se sušičkou

 

 Wikipedie: Kompresor