Tryskání metacími koly

29354-9035833

 

 

Tryskání metacími koly neboli turbínami

Je dnes často využívaná technologie ve strojírenském, automobilovém průmyslu a všude tam, kde je zapotřebí maximalizovat účinnost a rychlost při tryskání. Hlavní a důležitou součástí je metací kolo, které je unášeno elektromotorem s individuálním výkonem (kW).

 

Metací kolo
Metací lopatky uvnitř kola rozmetávají abrazivní materiál pod určitým úhlem na otryskávaný profil, obrobek, odlitek atd.

 

Celý proces tryskání probíhá v uzavřené komoře se zpětným odsáváním a recyklací abrazivního materiálu a může probíhat neustále.
 
 
 
Tryskače s metacími koly pro unášení abraziva nevyužívají stlačený vzduch ale kinetickou energii přenášenou z metacích kol. Abrazivní materiál (nejčastěji granulát) je automaticky doplňován do metací skříně konkrétně rozdělovače, kde je následně pomocí metacích lopatek rozmetán pod optimálním úhlem.

 

Metací kolo 2
Tryskače lze vybavit frekvenčním měničem pro tryskání dílů náchylných na deformaci.
 
 
 
 
Jako tryskací médium se nejčastěji využívá ocelový nebo litinový granulát a ve výjimečných případech také ocelová drť.

 

Některé tryskače využívají hned několik metacích kol pro maximální plošný záběr. Kola jsou nastavena a přizpůsobena, tak aby byl díl otryskán ze všech stran a ze všech úhlů na požadovanou čistotu nebo drsnost.

 

 

 

 Metací kolo3

 

 

Typy metacích strojů
 
Každý metací stroj je navržen tak aby maximálně vyhovoval požadavkům na velikost dílu a jeho složitost.
 
Mezi základní typy metacích strojů se řadí tryskač průběžný, stolový, závěsný, bubnový a další jako speciální, určený pro individuální potřebu zákazníka.
 
Níže naleznete videa konkrétních tryskačů.
 
 
 
 
 

Hlavní rozdíly tlakového tryskání a tryskání s metacími koly

 

 

 
Tlakové tryskací zařízení (mobilní)
Tlaková tryskací kabina
 Metací stroj - tryskač
Pohon zařízení
Pneumatický
Pneumatický
Elektrická energie
Použití
Malé a střední provozy. Tryskání takřka všech drůhů materiálů a neomezeně velkých dílů
Malé a střední provozy. Tryskání takřka všech drůhů povrchů.
Velké provozy s požadavkem automatizaci a efektivitu při tryskání
Pořizovací cena (orientační - dle typu a výrobce)
do 500 000,- Kč
do 1 000 000,-
nad 1 000 000,- Kč
Velikost tryskaného dílu
Neomezeně
Dle prostoru kabiny
Dle prostoru komory
Výkon
Střední výkonnost
Střední výkonnost
Vysoká produkce s vysokým výkonem

 

 

 

Ukázka průběžného tryskače:
https://www.youtube.com/watch?v=IkxAIINFNEA
 
Ukázka bubnového tryskače:
https://www.youtube.com/watch?v=4RarTqc1wRQ
 
Ukázka závěsného tryskače:
https://www.youtube.com/watch?v=OHnm12xGQCc
 
Ukázka brokovacího zařízení (na vodorovné plochy)
https://www.youtube.com/watch?v=o_JgatQW3oE