Ostatní technologie

Ice blasting neboli tryskání suchým ledem

 

 IB_automotive_oldtimer_app_10_1260x456

 

Tryskání suchým ledem je dnes velmi žádaná a moderní aplikace, která má velmi univerzální využití. Jako tryskací medium se využívá suchý led nejčastěji ve formě pelet, které jsou vyrobeny z plynného oxidu uhličitého CO2 s teplotou -79°C. Tyto pelety jsou vrhány pomocí stlačeného vzduchu na otryskávanou plochu. Systém zařízení se lehce podobá injektorovým mobilním jednotkám s tím rozdílem, že podávání media zajišťuje šnek (dle typu zařízení) a pracovní tlak je několikanásobně vyšší.

 

 

 

Peletky ledu

Suchý led je pevnou formou oxidu uhličitého (CO2).
Suchý led je nejčastěji dodáván ve formě peletek ruzných průměrů (nejčastěji 3mm) které je nutno skladovat v izolovaném obalu.
Kromě peletek je suchý led dodáván také ve formě bloků.

 

 

 
Při dopadu tryskacího média (pelet) se nežádoucí vrstva prudce zmrazí, zkřehne a pomalu se uvolňuje - tzv. termický šok. Následná sublimace – explozivní efekt, kdy pelety znásobí svůj objem a to až 700x zajistí dokonalé odstranění nečistot bez poškození podkladu. Při tomto efektu se pelety mění z pevného skupenství na plynné a vypaří se.

 

Tryskání suchým ledem_1

 

 
  • Výhody

 
Suchý led není abrazivní a tudíž nepoškozuje povrch
 
Nemusí se demontovat části strojů a zařízení, čímž se výrazně zkracuje délka prostojů a případné odstávky
 
Nevzniká odpad jelikož suchý led sublimuje (vypaří se)
 
 
  • Nevýhody

 
Vyšší provozní a pořizovací náklady
 
 
 
 
Video tryskání suchým ledem:
 
https://www.youtube.com/watch?v=6V_b9tSAhbA

 

 

 

 

 

Stále se zdokonalujeme a snažíme se Vás informovat o novinkách

 

Novým i stálým zákazníkům se snažíme co nejlépe přiblížit možnosti v oblasti povrchových úprav, respektivě jaké jsou technologie, jejich výhody a nevýhody. Kromě klasického zbůsobu tryskání a čištění, pro Vás brzy připravíme další informační články, například o laserovém čištění atd..
 

 

 

Laserové čištění

 

 

Připravujeme..