Údržba ochranných pomůcek

Udržujte a pravidelně kontrolujte své ochranné pomůcky.

dbs_pack (2)_2 pin-location-fix-repair-icon-logo-design-element-can-be-used-as-as-complement-to-95599491

 

Ochranné pomůcky jsou při pískování velmi důležitým prvkem. Chrání obsluhu před odletávajícím abrazivem ale také zabraňují vdechování nebezpečného prachu a plynů. Ideální set pro tryskání obsahuje ochranu hlavy, obličeje, sluchu, rukou, těla a dýchacích cest.

V případě, že již vlastníte filtr nebo ochrannou kuklu, doporučujeme provádět pravidelné kontroly a údržby.  Při používání dochází k jejich znečištění a opotřebení. Níže naleznete konkrétní prostředky a jejich údržby.

 

Ochranné přetlakové kukly neboli helmy

 

chrání hlavu obsluhy před nárazy a před odletujícím médiem. Většina kukel nabízených na českém trhu obsahuje také ochrannou vestu, která přilne až k pasu a zajistí se opaskem.

 

Jak udržovat tyto kukly?

comfort1

 

Po ukončení prací očistěte ochrannou přilbu pomocí směsi vody a šetrného čisticího prostředku (např. přípravek JAR). Následně důkladně opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla!!. Čelové potítko nebo krční límec je možné prát v pračce s použitím měkkého pracího prostředku při teplotě 30 ° C.

Vyčistěte vnitřní povrchy ochranné přilby dezinfekčním prostředkem a bavlněným hadrem.


Z hygienických důvodů by měla stejná osoba přednostně nosit ochrannou kuklu. Při použití stlačeného vzduchu vyčistěte spojku a regulátor. Nakonec pomocí suché tkaniny vysušte všechny kovové součásti, abyste zabránili korozi. Při čištění dbejte na to, aby nedošlo k vdechnutí nebezpečného prachu, který se uvolňuje během čištění.

Výměna vnitřního límce: Vnitřní límec lze snadno vyměnit uvolněním zipu.


Výměna ochranné vesty: Chcete-li vyměnit vestu, odstraňte ji z pryžového kroužku.

Výměna polyesterového štítu: Otevřete rám okna, vyjměte mřížku a jednorázové sklo. Polyesterové hledí (plexi) lze nyní vytáhnout z pryžového těsnění. Vezměte si originální náhradní hledí a zasuňte ho zpět do gumového rámu.

 

Četnost údržby

Podmínky pro zahájení použití Kontrola funkce a úniku.
Před použitím Kontrola výkonu pro uživatele, kontrola regulačního ventilu.
Po použití Čištění a dezinfekce ochranné přilby: čištění, funkční kontrola a kontrola těsnosti celého systému.
Každých 6 měsíců Čištění a dezinfekce ochranné přilby: čištění, funkční kontrola a kontrola těsnosti celého systému.


Skladování

Po použití a čištění uložte celý systém na chladné, suché a tmavé místo. Ujistěte se, že součásti systému nepřicházejí do styku s oleji, mastnotou, rozpouštědly, kyselinami nebo jinými chemikáliemi.

 

Filtr BAF

 

je velmi učinný a spolehlivý filtr, který chrání dýchací cesty při tryskání. Zabraňuje vniknutí nečistot, oleje a kondenzátu do systému přívodu stlačeného vzduchu pro kuklu.

baf1

 

Četnost údržby filtrační vložky

závisí na velikosti provozu a kvality stlačeného vzduchu v systému, ve kterém je filtr nainstalován. V normálních provozních podmínkách by měla být patrona vyměněna každé tři měsíce (cca. 450 hodin provozu).

Filtrační patrona by měla být okamžitě vyměněna v následujících případech:

  •  pokud uživatel cítí zápach ve vzduchu přiváděné do helmy
  •  vysoká tlaková ztráta v systému z kompresoru a dalších komponentů systému

 

Odtok kondenzátu z filtru


Odtok kondenzátu a oleje z filtru kontolujte min. jednou denně. Při použití filtru ve vlhkém prostředí, nebo v případě že vychází z kompresoru mnoho vody, je nutné vypouštět filtr častěji.

 

 

Klimatizační jednotka CCT

 

slouží ke snižování nebo zvyšování teploty vzduchu přiváděného do kukly. I tato jednotka pro správnou a dlouhodobou funkci vyžaduje pravidelnou údržbu.

cct

 
Čištění a dezinfekce


Po každém použití vyčistěte vnější část jednotky CCT s použitím vody a šetrného čisticího prostředku (např. přípravek JAR). Následně důkladně opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla!! Poté důkladně otřete a vyčistěte hadrem namočeným v čisté vodě

Po použití stlačeného vzduchu vyčistěte spojku a regulátor. Nakonec pomocí suché tkaniny vysušte všechny kovové součásti, abyste zabránili korozi. Při čištění dbejte na to, aby nedošlo k vdechnutí nebezpečného prachu, který se uvolňuje během tryskání.

V důsledku intenzivního používání je možné, že se po určité době tlumič znečistí olejem nebo nečistotami. Ty lze odstranit stlačeným vzduchem a odmašťovačem nebo tlumič vyměnit za nový.

Po každém čištění, dezinfekci nebo výměně součástí zkontrolujte funkčnost systému. Pokud je průtok vzduchu správně nastaven a indikátor toku vzduchu ukazuje nedostatečný tlak (v ochranné kukle), je nutné, aby byla závada nejprve odstraněna.

Skladování

Po použití a čištění uložte celý systém na chladné, suché a tmavé místo. Ujistěte se, že součásti systému nepřicházejí do styku s oleji, mastnotou, rozpouštědly, kyselinami nebo jinými chemikáliemi.