Mobilní tryskání

 

baner1_1

 

 

Mobilní tryskání

Se nejčastěji využívá pro odstranění barev, mechů a dalších nežádoucích vrstev z mostů, konstrukcí a všude tam, kde není možné aplikovat jiné technologie nebo nejsou vhodné. Tryskání lze ve většině případech využít bez připojení elektrické energie a je možné čistit neomezeně velké dílce či objekty. Mobilní tryskací sestavu lze montovat do dodávkového vozu, do krytého přívěsu ale i na celý podvozek velkých nákladních vozidel.
 

 

 

 

 

 

Přehled typů mobilních tryskacích zařízení

 

 

Injektorový systém

 

Mobilní tryskání lze provádět injektorovou tryskací jednotkou, kdy je abrazivní materiál zásoben v nádobě o velikostech 30, 60 a 90l. Jako tryskací materiál (abrazivo) se nejčastěji využívá písek, struska a balotina, která je pomocí stlačeného vzduchu podtlakem přisávána do ruční pistole. Jednoduchý ale účinný způsob tryskání této jednotky zajišťuje pískovací práce při tlaku v rozmezí od 2 – 8 bar a průtoku od 0,8 m3/min. Tyto jednotky jsou vhodné pro šetrné tryskání historických vozidel, kamene (při restaurování), dřevařském průmyslu a všude tam kde je zapotřebí zabránit deformaci tryskaného podkladu.

 

Princip tryskání je založen na přisávání tryskacího materiálu do stlačeného vzduchu (podobné jako fixírka), kde smíchání probíhá v ruční pistoli
Operating-Principles-300x221

 

 • Výhody

   

 

Menší spotřeba stlačeného vzduchu kdy tryskání začíná už od 0,8 m3/min
 
Nízká hmotnost a pořizovací cena
 

 

 

 • Nevýhody

Nižší účinnost oproti tlakovým mobilním jednotkám
 
Nelze využít těžší abrazivní materiály jako je ocelová drť, litina atd.

Blastcor_BM_I-30_60_903

 

Blastcor__ BM I-60 + hadice

Pistole - kopie

Ruční pistol pro lepší ovládání při tryskání. Pohodlná rukojeť zajišťuje snadné držení.

 

 

 

 

Tlakový systém

 
Pro profesionální mobilní tryskání jsou stále nejrozšířenější mobilní tlakové tryskací jednotky, které jsou velmi účinné a spolehlivé. Abrazivo je v těchto jednotkách natlakováno pomocí stlačeného vzduchu a skrze regulační ventil je distribuováno do výchozí trysky kde získává velkou rychlost. Jelikož je účinnost oproti injektorovým zařízením několikanásobně vyšší, jsou vhodná pro tryskání ocelových konstrukcí, mostů, kontejnerů a všech velkých i malých ploch a dílců.

 

V tlakové nádobě je abrazivní materiál natlakován a distribuován skrze regulační ventil do T/ Y kusu. Následně médium získává vysokou rychlost a je vrháno na otryskávanou plochu.
Operating-Principles-2-300x239 - kopie

 

 • Výhody

   

 

Vyšší účinnost
 
Možnost využít všechny abrazivní materiály

 

 

 

 

 

 • Nevýhody

 
Vyšší spotřeba stlačeného vzduchu
BM-200RC1

 

 

Zbůsob ovládání:

 

Dálkové výřez

 

Označení RC nebo RCS
Ovládání mobilních tlakových jednotek bývá zajištěno pomocí dálkově ovládaného pneumatického ventilu RCV / RMS, který zajišťuje dodávku stlačeného vzduchu do a z jednotky (natlakování / odtlakování).
 
Pneumatický ventil se ovládá spínacími kleštěmi, které jsou umístěny u trysky.
 
Výhodou je efektivnější a bezpečnější tryskání, kdy zařízení zvládne bez problémů obsluhovat jedna osoba.

 

 

 

 

 

Manual výřez

 

 

Označení L
Další způsob ovládání, je ovládání ruční / manuální kdy je mobilní tryskací jednotka osazena jednoduchými kulovými ventily. Obsluha ručně ovládá tyto ventily, kterými se spustí požadovaný úkon (natlakování / odtlakování). Tento způsob ovládání je zastaralý ale stále velmi využívaný.
 
 
 
Výhodou je možnost nastavení tlaku od 2 bar, spolehlivost a nižší pořizovací cena oproti verzi RC / RCS.
 

 

 

 

 

 

 

Pro bezproblémové pískování jsou mobilní tryskací jednotky vybaveny odlučovačem, který odstraňuje kondenzát a olejové částice.
 
Odlučovač však nenahradí dražší sušičky vzduchu a dochlazovače, které jsou ideálním řešením v odstranění nežádoucích částic v systému stlačeného vzduchu.
 

 

 

 

Mobilní tryskání vlhčeným pískem

 

 
Obsluha tryskací jednotky se stále častěji setkává s problémem, kterým je prach vznikající při tryskání. V centrech měst, nádražích atd. je klasické suché tryskání velkým problémem a v některých případech je nemožné tuto aplikaci provádět. Existují však různé technologie pro řešení tohoto problému.

 

 

Rozdíl mezi suchým a mokrým tryskáním..

 

Proces tryskání může probíhat suchou (nejpoužívanější) nebo mokrou cestou. Jak už je z názvu jasné suché tryskání vrhá pouze suchý abrazivní materiál proti čištěnému povrchu. U mokrého tryskání je abrazivo smícháno s vodou uvnitř tryskací jednotky – systém Dustless, mimo ni - systém Torbo a nebo v trysce (vodní clona).
 
Uvedené výhody a nevýhody suchého tryskání a tryskání vlhkým pískem.

 

 

Suché tryskání

 

 • Výhody

 

Tryskaný povrch je suchý a je možné ihned aplikovat nátěr, impregnaci apod.
 
Okolí není ,,zablácené"

 

 

 • Nevýhody

 

Vysoká prašnost
 
Nutnost používat ochranné pomůcky

 

Tryskání vlhčeným pískem

 

 • Výhody

 

Méně prašné tryskání
 
Vyšší účinnost

 

 

 • Nevýhody

 

,,Zablácené okolí"
 
Tryskaný povrch je vlhký
 

 

 

 

 

 

Technologie tryskání vlhkým pískem

 

 

torbo-l320_1

Systém Torbo

 

 

Systémy torbo® pracují na principu, který je zobrazen na následujícím schématu – v tlakové nádobě je abrazivo s vodou. Tato směs, konstantně namíchaná v poměru 80:20 (80 % abraziva a 20 % vody) je unášena proudem stlačeného vzduchu proti otryskávané ploše. Maximálním možným provlhčením písku, se kterým tento systém pracuje, je dosaženo snížení prašnosti až o 95% (ve srovnání s pískováním za sucha). Tato primární přednost umožňuje tryskat tímto zařízením i v zastavěných částech měst bez zvláštních nároků na zabránění úletu prachu.

 

Vhodné pro tryskání ve všech průmyslových odvětví ale také pro restaurátorské práce, kdy lze tryskat měkčí materiály jako je pískovec, umělý kámen, dřevo, sklo atd.
 
Systém pracuje s minimální spotřebou vody (max. 1,6 l.min-1, běžně 0,8 l.min-1), takže je možno jej úspěšně využívat i v interiérech, např. při čištění vnitřních kamenných schodišť, suterénních cihelných kleneb apod.

 

800x800_otry_03_2

Torbo

 

 
V zařízení je smíchána voda/abrazivo a stlačený vzduch připojený mimo tlakovou nádobu unáší tuto směs do trysky
 
Připojení vody přímo do zařízení (odpadá dolívání vody)
 
Ovládání je zajištěno 12V ovládáním (musí být el. připojení, např. kompresoru)
 
Zařízení je široce využíváno v zemích EU

 

31719-11972696_1
Celý systém včetně kompresoru lze instalovat na přívěsný vozík.
Je tím zajištěna maximální mobilita.

 

 

 

DB500_large

Systém Dustless

Tryskání pomocí zařízení Dustless blaster, které vychází od slov ,,bezprašná skříň / tryskač‘‘ je velmi oblíbené pro svoji jednoduchost a spolehlivost. Princip je znázorněn na obrázku. Směs vody a abrazivního materiálu je konstantně smíchána uvnitř tlakové nádoby v poměru cca 60:40 (60 % abraziva a 40 % vody) a pomocí stlačeného vzduchu je tato směs unášena na povrch tryskaných povrchů.
Zařízení Dustless může být ovládáno pomocí speciálního kulového ventilu u trysky a nebo pomocí malého dálkového ovladače který ovládá pneumatický uzavírací ventil na zařízení. Systém s dálkovým ovladačem (kleštěmi) snižuje náklady na práci, zvyšuje účinnost a bezpečnost při tryskání s vodou.
Pískovací jednotky Dustless jsou široce využívány ve všech průmyslových odvětví.
dustless - upravit!

Dustless Blasting

 

V zařízení je smíchána voda / abrazivo a stlačený vzduch je veden skrze tlakovou nádobu ze které si přisává směs a unáší ji do trysky.
 
Pouze pneumatický pohon (není zapotřebí el. energie)
 
Zařízení je široce využíváno v USA

 

quincy-il-dustless-blasting-service
Celý systém včetně kompresoru lze instalovat na přívěsný vozík.
Je tím zajištěna maximální mobilita. 

Tryskání s vodní / mlžnou clonou

 

 

Tryska s vodní clonou je ekonomickým a spolehlivým prvkem pro minimalizaci prachu při tryskání. Nenahradí drahé a složité technologie ale bez problémů pohltí až 90% prachu a díky přimíchání vody je účinnost o 20% vyšší, jelikož ta nečistoty vyplavuje. Nabízí se hned několik provedení trysek s vodní clonou, mezi ty základní patří:

 

 

Nástavec Contracor WBA

 

 

Pro tryskání s vodou, který je instalován mezi držák s 50mm hrubým závitem a trysku. Tento princip zajišťuje smíchání abraziva s vodou ještě před vyústěním z trysky.

Vodní tryska (na úpravu)

 

 

 

 

Vodní tryska 2 (na úpravu)

Speciálně upravená tryska Contracor WBN

 

 

 

 

 

 

 

Abrazivní materiál a voda se míchá v ústí trysky. Celý prvek se jednoduše našroubuje na stávající držák trysky s 50mm hrubým závitem a po připojení vody, může tryskání začít.

 

V obou případech je možné připojení vody z vodovodního řádu nebo pomocí ponorného čerpadla z nádrže nebo nádoby. Spotřeba vody je individuální dle nastavení množství vody. Trysky jsou dodávány s kulovým ventilem, kterým se reguluje množství vody do trysky a trnem pro připojení hadice.

 

 

 

 

Využívejte inhibitor!

 

Při mokrém tryskání ocelových dílů ale i dílů z lehkých slitin využívejte příměs inhibitoru koroze. Po otryskání ocelového povrchu je materiál ihned namáhán bleskovou korozí kdy není povrch žádným způsobem pasivován, chráněn před oxidací. Pomocí inhibitoru přidaného do vody, která může být vedena do zařízení nebo trysky, zabráníte vzniku korozi a to až na několik dnů.
Dávkování je používáno v poměru 5 – 20% inhibitoru / voda.
 
Inhibitory jsou dodávány v tekuté nebo sypké formě (prášku).

 

 

 

 

 

Mobilní tryskací jednotky s odsáváním

 
Velmi oblíbený a stále častěji využívaný způsob tryskání je tryskání s mobilní jednotkou se zpětným (vlastním) odsáváním. Jedná se o takřka bezprašnou metodu tryskání kdy je abrazivní materiál odsáván zpět do zásobníku – jednotky.

 

U těchto zařízení je abrazivní materiál po dopadu veden skrze odsávací hadici do cyklonového odlučovače, kde se oddělí hrubé a velmi jemné částice od zrna tryskacího materiálu (nejčastěji korundu, granátu apod.) Hrubé nečistoty se shromažďují v sítku a jemné částice zachytává filtrační patrona, která je většinou vybavena oklepem (individuální dle typu zařízení). Pohon odsávací jednotky může být elektrický ale i pneumatický.

 

 

hsp_20

dsm_1

S elektrickým odsáváním S pneumatickým odsáváním

 

 

 • Výhody

 

Možné využít v interiérech
 
Je možné ihned aplikovat nátěr, impregnaci apod.

 

 

 • Nevýhody

 

Větší velikost a váha zařízení
 
Omezení v délce tryskací a odsávací hadice (většinou do 10 max. 15m)

 

 

 

 

Ruční tryskací zařízení s odsávání - Educ-O-Matic

 

Eductomatic
Kompaktní přenosné tryskací zařízení s vlastním odsáváním a kónickým zásobníkem na abrazivní materiál.Tryskací hlava je volně otočná, aby bylo možné tryskat v každém směru. Vhodné pro tryskání ocelových profilů, betonových ploch a všude tam kde je zapotřebí minimalizovat prašnost při tryskání.

Požadavek na stlačený vzduch pouze o 2.5m3/min při tlaku 6 bar

 

 

Zařízení vyžaduje připojení pouze na stlačený vzduch.
Odsávání se ovládá pomocí ruční páky, která se sepne zhruba do poloviny její polohy. Při úplném sepnutí této páky proces tryskání a recyklace začíná. V průběhu tryskání je abrazivní materiál vracen zpět do zásobníku a prach společně s nečistotami zachytává prachový sáček.
Zařízení vyniká svoji jednoduchostí, menšími rozměry a nižší pořizovací cenou.
educt-o-blast_1

 

Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=vhrJkn4SRfs