Karaforéza - KTL

image-6

Kataforéza

Je jedna z nejprogresivnějších výrobních technologií nanášení základních barev s vysokým stupněm antikorozní ochrany kovů. Tato metoda je využívána k základovému lakování, ale i k tzv. jednovrstvému lakování. Největší podíl na rozvoji kataforézní technologie má automobilový průmysl, kde antikorozní odolnost karosérií a ostatních komponentů je středem zájmu všech výrobců.

 

Kataforézní lázeň

Kataforetické linky se dělí na dva základní typy: taktové (nejběžnější) a průběžné..
Volba zařízení závisí na řadě faktorů, z nichž základními jsou charakter zboží a požadovaný výkon linky.
  • U taktových zařízení je zboží přepravováno v určitém taktu a jsou vhodná pro malé výkony, kde se často mění typ dílů (podle velikosti, tvaru a o jaký materiál se jedná). Vyznačují se vysokou flexibilitou, každé vsázce lze přiřadit různé parametry lakování.
 
  • Průběžná zařízení využívají pro dopravu řetězový dopravník u nichž se nemění charakter zboží a výkon linky. Jsou vhodná pro velké výkony a velké série stejných nebo podobných dílů, nehodí se pro velkorozměrové díly. Jsou charakteristická vysokou produktivitou a nižšími náklady na řízení.
 
Postupná úprava povrchů zajišťuje dlouhou životnost dílů..

 

finishing

 

Průmyslově byla kataforéza byla poprvé nasazena v automobilovém průmyslu v 2. polovině 70. let. Dnes se vzhledem k vysoké kvalitě a dobrým vlastnostem povlaku, ekologickým a v neposlední řadě i ekonomickým aspektům kataforéza stále více používá a stává standardem i v řadě oblastí. Jako hlavní oblasti jsou:
  • automobily (díly a celé karosérie)
  • motocykly (rámy)
  • elektrické přístroje
  • radiátory
  • traktory, zemědělské a stavební stroje
  • kovový nábytek (skladovací police)
  • stavební díly