Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.trytech.cz naší společnosti Trytech s.r.o. se sídlem Peklo 2347, 393 01 Pelhřimov, IČ: 06116191, DIČ: CZ06116191 zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 26273.

 

  1. Záruční doba

Pro zákazníky a firmy nakupující na IČO představuje záruka na zboží délku 12 měsíců. Pro koncové spotřebitele (kteří nenakupují na IČO) je záruka v délce 24 měsíců. Na individuální záruku se informujte na výše uvedených kontaktech.

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. Můžete také využít připravený reklamační protokol, který si můžete stáhnout kliknutím na následující odkaz reklamační protokol.

 

 

  1. Jak postupovat při reklamaci

1)  Reklamované zboží pošlete na naši adresu provozovny.

Zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilky poslané na dobírku nepřebíráme. Ke zboží je vhodné přiložit i kopii dokladu o zakoupení zboží včetně přesného popisu závady. Označte požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna zboží, vrácení peněz). V případě, že se jedná o větší stroj, jsme ochotni Vám nabídnout naši přepravní službu.

Adresa pro zaslání reklamace:

Trytech s.r.o.

Nádražní 795

393 01 Pelhřimov

Kontakt:

e-mail: info@trytech.cz

tel: +420 724 041 292

2) Na základě domluvy bude vyslán náš technik na Vámi předem určenou adresu. V tomto případě budete požádáni o úhradu nákladů účelně vynaložených na dopravu.

3) Na Vaši žádost Vám bude zaslán bezplatně nový náhradní díl, výměnou za poškozený, který nám nejprve pošlete na adresu provozovny a opravu provedete sami.

 

  1. Vyřízení reklamace
  • Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonné 30 denní lhůtě ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak.
  • Tato lhůta začíná běžet dnem doručení zásilky. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení. U zboží reklamovaného na provozovně začíná běžet lhůta dnem předání zboží k reklamaci.

 

  1. Jak postupovat v případě poškození zboží přepravcem
  • Zásilku je potřeba pečlivě zkontrolovat už při přebírání zásilky od přepravce.
  • Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
  • Je-li zboží poškozeno, i když byl obal neporušený, je nutné o této skutečnosti co nejdříve informovat přepravce nebo naši společnost. Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 724 041 292.

 

 Podrobnější informace ohledně práva z vadného plnění a záruky za jakost se můžete dočíst v našich obchodních podmínkách